tsu-baner

paź 24

Yellow belly
Yellow belly  – an old-fashioned word for coward (tchórz)

Przykład:

She is too afraid to go to the dark forest. She is a yellow bellied person.

 

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: +1 (from 1 vote)

sie 05

Be as high as a kite
Be as high as a kite – być kompletnie pijanym

 

He was as high as a kite after the party last Friday – On był kompletnie pijany po piątkowej imprezie

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 9.5/10 (6 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: +2 (from 2 votes)

wrz 10

Past simple
Kiedy używamy czasu past simple?

 • kiedy mówimy o wydarzeniu lub czynności, która miała miejsce w przeszłości, jest już zakończona

Typowe okoliczniki towarzyszące:

 • yestarday – wczoraj
 • last week – last week
 • two years ago – dwa lata temu
 • in 2009 – w roku 2009
 • before the war – przed wojną

Aby utworzyć formę czasu przeszłego do  podstawowej formy czasownika należy dodać końcówkę -ed lub -d :

 • invite – invited
 • play – played
 • watch – watched
 • stop – stopped

He invited me on Wednesday – Zaprosił mnie w środę

Mary played very well – Ona grała bardzo dobrze

We watched great movie last night - Oglądaliśmy super film wczoraj

The police stopped me on the way back home yesterday - Kiedy wczoraj wracałam do domu, zatrzymała mnie policja

Uwaga!

Istnieją formy NIEREGULARNE czasowników w czasie przeszłym!

 • go – went
 • see – saw
 • drive – drove
 • shut – shut

 

W pytaniach oraz formach przeczących używamy did/didn’t

 

I enjoyed
she saw
they went

you enjoy?
did she see?

they go?
I
enjoy
she didn’t see
they
go

 

Czas przeszły czasownika to be (am/is/are) to was/were:

 

I/she/he/it was/ wasn’t
we/you/they were/weren’t
was I/she/he/it?
were we/you/they?

Zauważ, że nie używamy did w przeczeniach i pytaniach z was/were:

 • I was so happy when they visited me – Byłam taka szczęśliwa, kiedy mnie odwiedzili
 • Did you work yesterday or were you too tired? – Pracowałeś wczoraj czy byłeś zbyt zmęczony?

 

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 10.0/10 (9 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: +3 (from 3 votes)

sie 20

„On time” czy „in time”?
Między „on time” oraz „in time” istnieje pewna różnica:

 • on time oznacza „punktualnie”, nie wcześniej ani nie później
 • in time oznacza „na czas”, „przed czasem”, „z czasem”

Przykłady:

He arrived on time – On przyjechał punktualnie

We will arrive in time – Dojedziemy na czas

 

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 10.0/10 (6 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: +5 (from 5 votes)

sie 20

Przyzwyczajony do czegoś po angielsku
przyzwyczajony do czegś – accustomed to sth/ doing sth

I’ve worked every Sunday for years now so I’ve grown accustomed to it – Pracowałam w każdą niedzielę przez lata, tak więc jestem już do tego przyzwyczajona

 • przyzwyczajać się do czegoś – accustom yourself to sth/ding sth

 

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 8.9/10 (8 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: +5 (from 7 votes)

sie 20

Nie pochwalać po angielsku
nie pocwalać, nie aprobować – disapprove of

He disapproved of the marriage – On nie pochwalał małżeństwa

 

 • disapproving – potępiający

np. a disapproving look – potępiajęce spojrzenie

 

 

 • disapproval - dezaprobata

He showed his disapproval of the matter – Pokazał swoją dezaprobatę w tej sprawie

 

 

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 8.5/10 (6 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: +4 (from 4 votes)

sie 20

Different from, than czy to?
different – inny, różny

Chociaż po different zazwyczaj stoi przyimek from, angielszczyźnie brytyjskiej czasem używa się także to :

My son is so different to my husband – Mój syn tak różny się od mojego męża

 

Uwaga

W angielszczyźnie amerykańskiej używa się także przyimka than, ale nauczyciele tradycyjnie zalecają from

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 10.0/10 (4 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: +3 (from 3 votes)

sie 20

„Angry at” czy „angry with”?
Czasownik angry – zły może występować z dwoma przyimkami „with” i „at” (angry with; angry at) i tworzy w ten sposób dwa wyrażenia, między którymi pojawia się pewna różnica:

 • be angry at something or someonebyć zdenerwowanym lub oburzonym na coś lub kogoś
 • be angry with someone or something - czuć lub wyrażać niezadowolenie, rozczarowanie

 

Przykłady:

Sue was angry at him, because he left a mess in her room – Sue była wściekła na niego, że zostawił bałagan w jej pokoju

She was angry with her sister for cheating up her boyfriend – Była niezadowolona, że jej siostra podrywała jej chłopaka

 

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 10.0/10 (4 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: +4 (from 4 votes)

lip 26

Obrazić się i wybiec po angielsku
obrazić się i wybiec – storm out

She stormed out of the office when she heard about new project- Ona obraziła się i wyszła z biura kiedy usłyszała o nowym projekcie

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 8.6/10 (8 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: +6 (from 6 votes)

lip 26

Wstać nagle po angielsku
wstać nagle, zerwać się (z krzesła, fotela)- leap up

When he saw me he leapt up and started a nice small talk – Kiedy mnie zobaczył zerwał sie i zaczął miłą rozmowę.

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 10.0/10 (6 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: +6 (from 6 votes)

Starsze posty &laquo

Get Cloud PHP Hosting on CatN