tsu-baner

«

»

kwi 23

Gramatyka angielska
gramatyka – grammar

części mowy – parts of speech

 • przymiotnik – adjective
 • przysłówek – adverb
 • przyimek miejsca – preposition of place
 • przyimek czasu – preposition of time
 • zaimek osobowy – personal pronoun
 • zaimek zwrotny – reflexive pronoun
 • zaimek względny – relative pronoun
 • rzeczownik – noun
 • rzeczownik policzalny – countable noun
 • rzeczownik niepoliczalny – uncountable noun
 • czasownik – verb
 • czasownik nieregularny – irregular verb
 • liczebnik – numeral
 • liczebnik główny – cardinal number
 • liczebnik porządkowy – ordinal number

 

 • rodzaj męski – masculine
 • rodzaj żeński – feminine
 • rodzaj nijaki – neuter
 • zdanie warunkowe – conditional
 • liczba mnoga – plural
 • liczba pojedyncza – singular
 • pytanie – question
 • zdanie – clause, sentence
 • inwersja – inversion
 • przedsrostek – prefix
 • przyrostek – suffix
 • czas – tense
 • przeczenie – negative
 • mowa zależna – reported speech
 • stopniowanie – comparison
 • dopełniacz – genitive
 • bezokolicznik – infinitive
 • zdanie pytające – interrogative
 • imiesłów czasu przeszłego – past participle
 • tryb rozkazujący – imperative
 • zdanie względne – relative clause

 

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 8.5/10 (6 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: +4 (from 4 votes)
Gramatyka angielska, 8.5 out of 10 based on 6 ratings

Incoming search terms:

 • noun prefixes angielski (16)
 • prefixes angielski (11)
 • gramatyka po angielsku dla dzieci (1)
 • rzeczownik po angielsku (1)

Get Cloud PHP Hosting on CatN